Tłumacz przysięgły językόw: polski, niemiecki, hiszpański i angielski zaprzysiężony przez Prezesa Sądu Wyższego Krajowego w Kolonii dla Kraju Związkowego Nadrenia-Pόłnocna Westfalia (Niemcy).

Master of Arts in Specialized Translation (tłumaczenia pisemne specjalistyczne) podyplomowe studia na Politechnice w Kolonii (Fachhochschule Köln), specjalizacja: prawo i ekonomia; języki docelowe: hiszpański i angielski.

Kierunek ten został przyjęty do "European Masters in Translation", stowarzyszenia zrzeszającego kierunki studiόw translatorystyki pod patronatem Komisjii Europejskiej. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują sie pod następującym linkiem:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/

Magister prawa — Wydział Prawa i Adminnistracji Uniwersytetu Łόdzkiego

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Certyfikat Izby Przemysłowo Handlowej w Düsseldorfie (IHK Düsseldorf) — korespondencja handlowa polsko-niemiecka
  • Certyfikat Izby Przemysłowo Handlowej w Londynie (LCCI) English for Business

Wyróżnienia i nagrody

„Gdyby zabrakło dziesięciu” - nagroda dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za działalność jako tłumacz-wolontariusz: tłumaczenia z i na języki angielski, niemiecki i polski, transkrypcje i opracowania wywiadów z byłymi więźniami w wersji elektronicznej i papierowej.

http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_content&task=view&id=1529&Itemid=10