Oferowane języki: polski, niemiecki, hiszpański, angielski.

Specjalizacja: tłumaczenia pisemne tekstόw z zakresu prawa i gospodarki takich jak: dokumenty urzędowe, świadectwa, umowy, testamenty, wyroki sądowe, korespondencja handlowa itp.

Jestem rόwnież uprawniona do sporządzania tłumaczeń przysięgłych wymaganych przez niemiecką administrację i sądy.

Gwarancja jakości

Aby zapewnić najlepszą jakość zdecydowałam się na specjalizację odpowiadającą moim kwalifikacjom zawodowym. Dobry tłumacz to ten, ktόry wie o czym pisze, a więc ma rozeznanie w danej dziedzinie wiedzy. Zbyt szeroka specjalizacja nie jest więc w tym przypadku zaletą.

Rόwnież w celu zapewnienia należytej jakości wspόłpracuję z moimi kolegami po fachu, ktόrzy dokonują dla mnie rewizji tekstu.